Wat doet Sales United?

Sales United helpt bij het vinden van zowel startende als ervaren sales professionals die wij opleiden om de beste in hun vak te worden. Wij nemen u als klant een aantal tijdrovende processen uit handen, te weten het vinden en selecteren van mensen die groeipotentie hebben, en het begeleiden en opleiden van deze talenten gedurende de afgesproken periode dat ze voor u werken.

Sales United is een werving & selectie en detacheringsbureau voor sales professionals. Kandidaten kunnen rechtstreeks bij u aan de slag, of worden tijdelijk bij u gedetacheerd. Waar u ook voor kiest, alle kandidaten worden getraind in relevante aspecten van het verkoopvak.

Sales United is opgericht door Frank van Leer, een bevlogen internationaal opererend top trainer die meer dan 50.000 mensen heeft gecoacht en getraind in het salesvak. Al zijn expertise en ervaring wordt ingezet om de juiste mensen voor u te vinden en deze succesvol te maken in hun vakgebied!

Hoe werkt het?

Bij werving en selectie van sales professionals

  • Sales United verzorgt het hele selectie proces  op basis van no cure – no pay en stelt alleen kandidaten aan u voor die met goed gevolg een uniek assesment proces hebben doorlopen.
  • Nadat er een match is tussen u en een kandidaat, begint hij of zij eerst met een intensieve tweedaagse bootcamp training. Daarna begint de kandidaat  pas bij u en brengen wij  50% van de werving & selectie fee in rekening.
  • Na een maand proeftijd stellen we in overleg vast of de kandidaat bij u en uw organisatie past. Bij een positief resultaat vervolgt hij zijn trainingstraject met een terugkomdag van het bootcamp. Hierna brengen wij de tweede 50% van de werving& selectie fee in rekening en mag de kandidaat kosteloos gedurende een jaar deelnemen aan het Sales United opleidingsprogramma!
  • Mocht de kandidaat niet bevallen, zoeken we een nieuwe kandidaat voor uw organisatie. U betaalt pas de tweede helft van de fee als we een kandidaat hebben gevonden die de proeftijd goed doorkomt.

Bij detachering van sales professionals

  • Alle kandidaten doorlopen hetzelfde assesment en trainingsprogramma.
  • De bootcamp training is een uniek tweedaags sales trainingsprogramma waar kandidaten de meest relevante bagage meekrijgen die ze meteen bij aanvang bij u kunnen inzetten.
  • Elke kandidaat die bij u begint, rechtstreeks of op detacheringsbasis, heeft deze basistraining gekregen.
  • We bepalen van te voren met u of een kandidaat voor 6 of 12 maanden gedetacheerd wordt. Na 6 maanden mag u een kandidaat altijd kosteloos overnemen.

Het impact opleidingsprogramma

Gedurende een jaar wordt een kandidaat getraind om steeds beter te worden in het salesvak. De kandidaat die via Sales United bij u wordt geplaatst zal vooral door dit programma heel snel een verschil voor u kunnen maken. Het programma bestaat uit 7 modules.

IMPACT 1 & 2: BOOTCAMP.

Hier wordt de basis voor een succesvolle carriëre gelegd. Het kweken van een positieve sales attitude, kansrijke situaties leren herkennen, initiatief nemen en leren praten en denken in voordelen voor een klant. Hier wordt geleerd  dat verkopen vooral begint met luisteren en de juiste vragen stellen.

IMPACT 3: ADVANCED

Prospecting, koude acquisitie, profesioneel omgaan met weerstanden en een salesplan maken is na dit niveau geen probleem meer. Kandidaten hebben bewezen hoe ze afspraken moeten maken en zien dit onderdeel in het salesproces als een sport

IMPACT 4: INDEPENDANCE

Op dit niveau is elke kandidaat in staat om een onderscheidende pitch en presentatie te houden. Story telling technieken zorgen ervoor dat uw organisatie positief afsteekt bij concurrerende bedrijven.

IMPACT 5: NEGOTIATOR

Onderhandelingsvaardigheden en  verkopen zonder korting geven. De kandidaten kunnen vanaf dit niveau bedreven een hogere prijs onderbouwen en uw toegevoegde waarde naar voren brengen.

IMPACT 6 : BOARDROOM

De kandidaat heeft geleerd wat de ongeschreven regels zijn op C-level. Accountplannen maken en als dirigent optreden in een salesproces wordt belangrijk. Impact durven maken bij de besluitvormers in organisaties.

IMPACT 7: MASTER

Vanaf dit niveau is een kandidaat zeer bekwaam in het verkopen van nieuwe concepten bij klanten en weet hoe je met weerstand tegen verandering moet omgaan. Een master is in staat om anderen te helpen om een betere verkoper te worden. Impact masters zijn uitzonderlijk goede verkopers die hun omgeving weten te inspireren, zowel collega’s als klanten.

Het bootcamp programma is een training die op locatie gegeven wordt. De andere modules worden maandelijks gegeven, in de vorm van online webinars, podcasts en via individuele begeleiding. Elke module start een keer per maand en een kandidaat kan pas naar het volgende niveau als hij zijn module met goed gevolg doorlopen heeft. De interactie tussen de kandidaat, de Sales United trainer en uw organisatie zorgt ervoor dat uw kandidaten precies datgene leren wat relevant is voor uw bedrijf.